Közös tulajdon változása a társasházban

Gyakori eset, hogy a tulajdonosok úgy kívánják növeli lakásuk értékét, hogy a társasház közös tulajdonában lévő területekből vásárolnak hozzá, például a folyosón lévő régi mosdót vagy kisebb tárolót így hozzávéve a lakáshoz. Lássuk, milyen lépéseket kell megtennie a tulajdonosnak ahhoz, hogy lakásának méretét így növelhesse.

1.Tervdokumentáció beszerzése

Először is szükség van az eredeti alaprajz felhasználásával egy építészmérnök által elkészített, a bővített lakás felmérési tervdokumentációjára. A felmérési terv alapján az illetékes polgármesteri hivatal építési vagy műszaki osztályán a tulajdonos kérelmére hatósági bizonyítványt állítanak ki arról, hogy a lakást jelenleg is lakáscélra használják, illetve hogy mekkora a mérete (helyszínen ellenőrzik a hivatal munkatársai, hogy a felmérési terveknek megfelel-e a tényleges állapot).

Ezután egy földmérő változási vázrajzot készít a lakásról (az alaprajz felhasználásával) és a közös tulajdonban megmaradt részről, majd ezt a változást a változási vázrajzon a földhivatalnál záradékoltatja.

2.Alapító okirat módosítása

A hatályos társasházi törvény szerint a közös tulajdon elidegenítéséhez, vagyis eladásához az alapító okiratot módosítania kell a társasház közgyűlésének. Ezzel ugyanis minden tulajdonostársnak csökken a tulajdonrésze a tulajdoni hányada arányában. A módosítás 100 százalékos, de legalább 4/5-ös arányú hozzájárulással, határozattal lesz hivatalosan elfogadva.

A társasház meghatalmazottja ezután benyújtja a változtatási kérelmet a földhivatalba, hogy jegyezzék be „vétel” jogcímen a megváltozott tulajdoni hányadokat. Ehhez a következő mellékletekre van szükség: a közgyűlési határozat, amely elfogadta a változást, az új alapító okirat, végül pedig a záradékolt változási vázrajz és a hatósági bizonyítvány.

Közös tulajdon változása a társasházban

3.Ha valaki nem ért egyet

A hatályos Társasházi törvény (10.§ (3)-(5)) előírása szerint legalább 4/5-ös társasházi többség is határozhat a közös tulajdon elidegenítéséről és a kapcsolódó alapító okirat módosításárólKorábban már írtunk róla, hogy, ha a közgyűlés olyan döntést hozott, amely a kisebbség számára elfogadhatatlan, akkor is van lehetőség, hogy az alul maradt lakók érvényesítsék érdeküket. A sértett feleknek 60 napon belül kell keresetet benyújtani a bírósághoz. Fontos tudni, hogy ez a jogosultság jogvesztő, tehát ha a megadott határidőn belül az elégedetlen felek nem élnek a vétójogukkal, a továbbiakban már nincs helye ilyen kérelem benyújtásának a bírósághoz.