Mit kell tudnunk a lakáskiadásról?

Szeptemberrel beindul az albérletszezon, megkezdődik az oktatás a felsőoktatásban is, az egyetemi városok megtelnek hallgatókkal, akik sokszor többedmagukkal vesznek ki egy társasházi lakást. Mit tegyünk, ha a lakóközösségnek problémája akad a bérlőnkkel? Mit tegyünk, ha nem fizet? Elmondjuk, mit lehet tenni ilyen esetekben!

Amit mindenképp érdemes megjegyezni, hogy az albérlő viselkedéséért, esetleges kihágásaiért a tulajdonos a felelős. Ha tehát a bérlővel szemben bármi probléma, elégedetlenség merül fel, azt a tulajdonosnak kell kezelnie.

Kisebb problémák a bérlővel
Gyakori probléma például, ha a bérlő nem fizeti a közös költséget. Ebben az esetben az a tulajdonos költsége lesz. Ha a bérlő nem veszi ki a részét a közös takarítási feladatokból, szintén a tulaj felelőssége ez. Éppen ezért minden a lakását kiadó tulajdonos számára javasolt pontosan letisztázni a számlafizetési és egyéb kötelezettségeket a bérlővel. A költségekből viszont ki kell venni a részünket, úgyhogy legegyszerűbb, ha a tulajdonos fizeti továbbra is a számlákat, amelyeket aztán behajt a bérlőktől. Ugyanígy a takarításban való részvételt is rendezni kell, hogy a bérlő feladata lesz-e vagy maga a tulaj tesz eleget ennek. Ezért nem mindegy milyen bérlőt választunk.

shutterstock_675279340

Súlyosabb esetben
Az már nagyobb problémát jelent, ha a bérlőnk nem fizeti a lakásbérleti díjat sem. Ebben az esetben mindenképpen kerülnünk kell az önbíráskodó megoldásokat, ugyanis hiába diktálna zárcserét vagy más drasztikus lépést az igazságérzetünk, jogilag ezek az eszközök egyáltalán nem támogatottak. Úgyhogy ha azon gondolkozik, hogy lecseréli a zárat, amikor nincs otthon a bérlő, a személyes tárgyaitól pedig rövid úton megszabadulna, felejtse el!

Ugyanis a tulajdonos a bérleti szerződésben arra vállalt kötelezettséget, hogy a tulajdonát képező lakás használatának jogát biztosítja a bérlő részére, vagyis amíg a bérleti szerződés hatályban van, ön nem gyakorolhatja ezeket a jogokat. Természetesen attól még a bérlőnek kötelessége ezekért a jogokért cserébe a havonta megállapított bérleti díjat megfizetni, ha pedig ezt elmulasztja, akkor szerződésszegést követ el. A tulajdonosnak ennek ellenére biztosítania kell azt, hogy a bérlője zavartalanul használhassa a lakást.

A jog a bérlőt védi
A Ptk. szerint a lakásban lévő birtokost, azaz a bérlőt, a birtokvédelem eszköze a tulajdonossal szemben is megilleti. Amennyiben a tulajdonos zavarja az albérlőjét a használatban, vagy akár a megfosztja a birtoklástól, az magánlaksértést jelent. A bérlő ebben az esetben akár a jegyzőtől, akár a bíróságtól kérheti a birtoklás zavarásának megszüntetését vagy a birtokállapot helyreállítását, azaz joga van visszatérni a lakásba.

Megoldás a felmondás
A Lakástörvény szerint, ha a bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles a bérlőt írásban felszólítani a fizetésre. Ha a bérlő a felszólításnak nyolc napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban felmondással élhet.

A felmondás a szerződés egyoldalú megszüntetését jelenti. Ettől kezdve pedig már egészen mások a játékszabályok, hiszen a használati jog innentől ismét a tulajdonoshoz kerül vissza a bérlőtől.