Mit tehetünk károkozás esetén?

A társasházi lakóközösségek életében sok konfliktus adódhat a károkozásból. Mi a teendő ilyenkor és mi mutatja meg a megfelelő irányt? Legújabb cikkünkből most megtudhatja!

Találkoztunk már több olyan helyzettel, hogy egy társasházi tulajdonos miatt károkozás történt. De mit lehet ilyenkor tenni? Hol találhatjuk meg a megoldást?

Ha egy tulajdonos a károkozó

Előfordulhat, hogy a társasház egyik lakója kárt okoz a lakóépületben. Legtöbb esetben a ház szervezeti-működési szabályzatában megtalálhatjuk az erre vonatkozó megoldásokat. Az SZMSZ általában úgy rendelkezik a kérdésről, hogy aki kárt okoz az köteles megtéríteni azt. Itt viszont nem szabad megfeledkezni arról az összegről, amit a biztosító megtérített a társasház részére.

Míg a károkozást az SZMSZ, addig a kártérítésre vonatkozó szabályokat a Ptk. 4. részének 6:518-6:524 §-a tartalmazza.

Ha kiskorú a károkozó

Olvasóink is találkozhattak olyan esettel, hogy gyerekek összefestették a társasház falát, vagy egyéb károkat okoztak. Ki vonható felellőségre?

Amikor a  társasház kifizettetné az okozott kárt, akkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy 18 éven aluli gyermek esetében a kártérítési felelősség a szülőket terheli.  A helyzetet tovább bonyolíthatja, ha fizetési meghagyás esetén nem elérhetőek a károkozók adatai. A hosszú procedúrát elkerülve, a megegyezés lehet a leggyorsabb mód, de ehhez szükség van adatokra. Azonban vannak olyan esetek, amikor nincs együttműködési hajlandóság a szülők részéről.

A károkozás által felmerült összeget büntetőeljáráson kívül a társasház polgári peres eljárásban vagy fizetési meghagyás kibocsátásával követelheti. A szülők adatai részlegesen elérhetőek a földhivatalnál. Ha ez azonban nem elegendő, akkor a Kormányhivatalhoz kell írásos kérelmet benyújtani, itt viszont szükséges csatolni a közös képviselő megbízásáról szóló nyilatkozatot, valamint fontos, hogy le kell írni, miért is van szükség a kért adatokra.

Ha történt rendőrségi feljelentés, és nem derül ki, hogy ki volt a károkozó, akkor egyetemlegesen kell kérni az okozott kár összegének teljesítését. Ekkor viszont, ha az egyik szülő megtéríti a kárt a társasháznak, akkor a többi szülőtől már nem kérhető kártérítés.