Összeférhetetlenség a társasházi számvizsgáló bizottságban

„Ő is lehet a számvizsgáló bizottság tagja?” „Nem tudjuk elszámoltatni.” „Megszavazza magának a nagyobb bért” – csupán néhány azokból a problémákból, amelyeket olvasóink írtak nekünk az elmúlt hónapok során a számvizsgáló bizottság kapcsán. Lássuk, mikor merül fel összeférhetetlenség a társasházi tisztségek esetében!

Rengeteg olyan problémás kérdést kaptunk olvasóinktól, amelyek arról szóltak, hogy a közös képviselő benne van a számvizsgáló bizottságban, ezért képtelenek rendesen értékelni a munkáját, vagy akár változtatni a számára kiutalt juttatás mértékén. Az is előfordul, hogy a takarítói vagy karbantartói szolgáltatások díját sokallja a közösség, azonban mivel a karbantartó vagy takarító a számvizsgáló bizottság tagja, ezzel sem jutnak dűlőre.

Összeférhetetlenségi problémák a társasházban

A jó hír, hogy ezeknél az eseteknél nem szükséges erőltetnünk ezt az elszámoltatási folyamatot, mivel már egy másik alapprobléma miatt szabálytalan ez a felállás. Szabály szerint ugyanis a számvizsgáló bizottságnak (SZB) nem lehetnek tagjai azok, akik fizetést, tiszteletdíjat kapnak a háztól.

Az olyan tisztségek, mint a közös képviselő, a takarító vagy a gondnok összeférhetetlenek a számvizsgáló bizottsági tagsággal: egyszerre nem lehet ezeket a tisztségeket betölteni. Ennek magyarázata, hogy a számvizsgáló bizottságnak a feladatkörébe tartozik a ház szolgáltatóinak díjazását és megbízását felügyelni, ellenőrizni, véleményezni.

Amennyiben tehát valaki közös képviselőként számvizsgáló bizottsági tag is lenne, akkor bizottsági tagként köteles lenne saját megbízatását és díjazását felügyelni. Ez természetesen logikai és jogszabályi alapon sem megengedett, hiszen elvész a pártatlanság, ami azt hivatott szolgálni, hogy a bizottsági tagok mindenkor a tulajdonosok érdekeinek védelmében járjanak el. Ez a fajta összeférhetetlenség általános jogelv, tehát külön ugyan nem tartalmazza a társasházi törvény, mégis ugyanúgy érvényes a társasházakra is, mint akár a törvényhozásban vagy az igazságszolgáltatásban.

shutterstock_287244689

Konkrét példa

Egyik olvasónk az alábbi kérdéssel fordult hozzánk korábban: a társasház közgyűlése korábban a karbantartót választotta meg számvizsgáló bizottsági tagnak. A karbantartó egy másik szerződés kapcsán is kapcsolatban van a házzal, amiért a társasház fizet is számára egy bizonyos mértékű díjat. Olvasónk problémája, hogy a karbantartó nem teljesíti a másik szerződésben tett vállalását, a szerződéses feladatait, azok díját mégis felveszi, ráadásul bizottsági tagságáért is díjat kap az illető.

Ez klasszikus esete a fenti összeférhetetlenségi problémának. A karbantartó ugyanis nem lehetne a bizottság tagja, pontosan azért, mert így saját érdekeit képviselheti a bizottságban. Ráadásul, ha a karbantartó nem is tulajdonostárs a házban, akkor a társasházi törvény miatt egyébként sem lehetne bizottsági tag.

Családtagok számvizsgáló bizottsági tagsága

Olyan esettel is találkoztunk továbbá, amikor az SZB-ben két családtag képviselteti magát, ami szintén kifogásolható a tulajdonostársak részéről. Erről az esetről azonban nem rendelkezik külön a társasházi törvény, ezért a tulajdonosoknak maguknak kell a kérdést eldönteni, hogy etikus, hatékony megoldás-e ez szerintük. Ezért is érdemes ilyen esetben közgyűlési napirendre venni, hogy ezt a közösség megtárgyalja, és akár felmentse az egyik tagot, valamint új bizottsági tagot, tagokat válasszon.

Mi a teendő összeférhetetlenség esetén?

Amennyiben egy vagy akár több bizottsági tagot fel kell menteni tisztségéből, azt a közgyűlés határozatával tudja hivatalossá tenni. Azonban annak érdekében, hogy a bizottság továbbra is kellő létszámmal tudja ellátni feladatát, érdemes mielőbb megválasztani az új tagot, tagokat. Ennek módja ugyancsak közgyűlési határozat meghozatala, vagyis a következő közgyűlésre napirendi pontként szükséges meghirdetni a számvizsgáló bizottság tagságának rendezését. A tulajdonosok itt tudják megválasztani az úja bizottsági tagokat.

Nem szabad elfelejteni, hogy a bizottság létszámáról ugyan a törvény nem fogalmaz meg pontos követelményt, de annyit igen, hogy legalább egy elnök és két tag kell hogy alkossa. Eszerint az SZB minimum 3 fős testület. Célszerűen páratlan számú tagból, általában 3-5 főből áll a bizottság a szavazategyenlőség elkerülése érdekében.