Több módosítást várt a szakma

A nyári uborkaszezonban két helyen is módosult a társasházi törvény. Az egyik szövegkorrekció az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység bejelentési-nyilvántartási rendjét finomítja tovább, míg a másik az önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos.

A júniusi-júliusi rendkívüli ülésszak alatt két viszonylag kisebb horderejű, de a társasházi törvény szövegét módosító javaslatot hagyott jóvá az Országgyűlés.

Az elsőként elfogadott változtatás a törvény 54. paragrafusát írja felül. Ez a törvénynek azon szakasza, amely a társasházkezelői tevékenységhez kapcsolódó szakképesítésről és a nyilvántartásba való bejelentési kötelezettségről rendelkezik.

A lényegesebb változtatásokat aláhúzással jelöltük:

„(3) Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az üzletszerű társasházkezelői vagy az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység végzésére jogosult, bejelentést tevő természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás – a (3a) bekezdés a)–f) pontjában meghatározottak kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartásba való bejegyzésre és törlésre irányuló eljárás során okirati bizonyításnak van helye.”

Ezeken felül pontosították a nyilvántartandó adatok körét is, illetve a regisztrált adatokat nyilvánosnak minősítették.

Több módosítást várt / vár a társasházi szakma (Illusztráció: Fotolia)

A második törvénymódosítás még ennél is csekélyebb. Ez csupán a 17. és 67. paragrafusokban olvasható, a nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel összefüggő rendeletalkotási felhatalmazást terjeszti ki a fővárosi önkormányzatra.

A nyári szövegpontosítás alkalmával érdemes utalnunk arra a Társasházi Háztartás weboldalon megjelent bejegyzésre, amely szerint a társasházi szakma (külön kiemelve a Társasházak és Társasházkezelő Országos Egyesületét) lényegesen több módosítást kezdeményezett a társasházi működőképesség javítása, és az előforduló visszaélések megakadályozása érdekében.

Reméljük, hogy a hamarosan kezdődő őszi országgyűlési ülésszak alkalmával a szakmai szervezetek indítványai ismét terítékre kerülnek.

A társasházi törvény hatályos szövegét a Házfórum oldalán itt tekintheti meg.