Tulajdoni hányadtól eltérő közösköltség-fizetés

A közös költség mértékét általában a tulajdoni hányaduk után fizetik a társasházi lakástulajdonosok, azonban elképzelhető ettől eltérő megoldás is bizonyos esetekben. Milyen esetek lehetnek ezek, és mi a teendő a szabályszerű elszámoláshoz? Olvassa el nálunk!

Az nem újdonság, hogy a lakástulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában fizetnek közös költséget a társasházban. Vagyis amekkora tulajdoni hányaduk van, a teljes közös költségnek ugyanekkora hányadát kell hogy vállalják. Persze elképzelhető, hogy a lakások egyforma nagyok, és így egyenlő mértékben fizet minden tulajdonos. De mi történik, ha valaki ettől eltérő részt fizetne?

Tulajdoni hányadtól való eltérés

A főszabály alól azonban van kivétel, ahogy az a társasházi törvényből is kiderül:

24. § (1) A közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás (a továbbiakban együtt: közös költség) a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk szerint terheli, ha a szervezeti-működési szabályzat másképp nem rendelkezik.

(2) A szervezeti-működési szabályzatban kell meghatározni:

a) a közös költség tulajdoni hányadtól eltérő megfizetése esetén, az érintett költségnemeket és a számítás módját,

b) a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díja tekintetében az egyes szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabályok alapján történő elszámolás és a megfizetés szabályait, (…)

Abban az esetben szokott ez legfőképp felmerülni, amikor valaki nem lakás céljára használt ingatlant tulajdonol vagy bérel a társasházban. Klasszikus példa erre, ha valaki egy garázst bérel az épületben. Jellemzően egy garázs sokkal kevésbé részesül azokból a szolgáltatásokból, amelyekre a tulajdonosok a közös költséget fizetik: liftkarbantartás, vízhasználat vagy épp fűtés. Ezeknek is azonban valamennyire haszonélvezője a garázstulaj, nem is beszélve az épület állagmegóvását támogató karbantartásokról, felújításokról.

Természetszerű, hogy ezért, ha nem is teljes, de kedvezményes közös költséget fizessen a garázs tulajdonosa.

Tulajdoni hányadtól eltérő közösköltség-fizetés

SZMSZ-ben kell szabályozni

A társasházi törvény fent idézett passzusa szerint a társasház a szervezeti és működési szabályzatában tudja szabályozni, hogy milyen esetekben és milyen mértékben kaphat valaki kedvezményt a közös költség fizetése terén.

Amennyiben nincs erről szabályozás az SZMSZ-ben, mindenképp érdemes napirendként felterjeszteni a kérdést a következő közgyűlésre. Azonban szem előtt kell tartani, hogy az SZMSZ módosítása, bővítése csak a tulajdoni hányadok 50% plusz 1-es támogatásával lehetséges.