Vissza nem térítendő támogatással indult pályázat a műemléki házaknak!

Az Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2017 címmel indult vissza nem térítendő támogatást nyújtó pályázat a műemléki védelem alá eső budapesti épületek számára. A pályázati keret összesen 500 millió forint, a kérelmek benyújtásának határideje 2017. október 13-a.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdése szerint a Fővárosi Önkormányzat feladata a kiemelt kulturális örökség védelme. Budapest Főváros Közgyűlése ennek szellemében írta ki a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását támogató „Építészeti Örökségvédelmi Támogatást”. A pályázat egyablakos eljárással valósul meg azzal, hogy egy pályázat keretében hirdeti meg a korábbi három kiírást, az „Építészeti Értékvédelmi Támogatást”, a „Műemléki Keretet” és az „Építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáinak támogatását”. A pályázati keretösszeg 2017-ben 500 millió forint vissza nem térítendő támogatás, amely utófinanszírozással használható fel.

A pályázat célja

A kiíró olyan munkák megvalósulását kívánja elősegíteni, amelyek az építészeti értékek megőrzésére irányulnak, különösen támogatva a főútvonalak mentén lévő épületek homlokzatának, illetve földszinti sávjának felújítását, rendbetételét. Ennek megfelelően az üzletportálok épületenként történő egységesítése, eredeti állapot szerinti felújítása, a reklámhordozók hatályos szabályok alapján és örökségvédelmi szempontoknak megfelelő kialakítása és az eredeti homlokzat-architektúra helyreállítása mind támogatható.

Pályázók köre

A támogatásra az örökségvédelem (műemléki egyedi és területi védelem, valamint fővárosi vagy kerületi helyi védelem) alatt álló épületek tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak.

Az örökségvédelem alatt álló, a társasházakról szóló törvényben meghatározott társasházak és a lakásszövetkezetekről szóló törvényben meghatározott lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek tulajdonosi közösségei akkor nyújthatnak be pályázatot, ha az épületeik 25 évnél régebben épültek, teljes felújításukra azóta nem került sor és legalább 2 lakásból állnak.

palyazat_0724

Támogatás mértéke

A vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb a megpályázott munka összköltségének 50 százaléka lehet, illetve pályázatonként nem haladhatja meg a 20 millió forintot. A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni, a pályázat keretében a Megállapodás megkötését követően megkezdett építési munkák számolhatók el. A támogatás utófinanszírozott, ezért az elnyert vissza nem térítendő támogatás kifizetése a munkák elvégzését és elszámolását követően egy összegben történik.

Támogatható munkák

 • Közterületről látható, arculatot, utcaképet meghatározó, építészeti értéket hordozó részek, mint
 • épületek földszinti sávjának felújítása, rendbetétele,
 • teljes homlokzat helyreállítása, színezése, valamint ezek tartozékai, díszítései,
 • különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó homlokzatrész, nyílászáró, terasz, tető, előtető felújítása,
 • különleges építészeti értéket képviselő egyéb építmény elem felújítása: pl. kerítés, kapuzat, kertépítészeti elem,
 • épület tartozékok felújítása: pl: szobor, relief, majolika, mázas cserép, mozaik, sgraffito, díszítőfestés, díszüvegezés, kovácsoltvas elemek, öntöttvas és spiáter díszítmény.

KÖZINTÉZMÉNYI FUNKCIÓT BETÖLTŐ ÉPÜLET esetében támogatható továbbá:

 • a látogatható terekben a belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékkel rendelkező részek (kapualj, lépcsőház, belső közös terek, udvar, az épület részét képező berendezések, kertépítészeti elemek) felújítása.

TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK esetében támogatható továbbá:

 • tető szerkezetének és héjalásának felújítása, ehhez kapcsolódóan tűzfal, oromfal felújítása műszaki, állékonysági problémák esetén,
 • tartószerkezeti elemek (pl. erkély, függőfolyosó) szerkezetének, továbbá függőfolyosó burkolatának felújítása,
 • nyílászárók teljes homlokzatot érintő egységes felújítása, cseréje (a műanyag nyílászáró nem támogatható),
 • homlokzatfelújítás keretében vízszigetelési hiányosságok megoldása,
 • különleges építészeti értéket képviselő kapualj, lépcsőház felújítása.

Előny a pályázat elbírálása során (többek között)

 • közterületről látható, különleges építészeti értéket képviselő vagy az épület megjelenésében jelentős szerepet játszó épületrész felújítása,
 • az alábbi főútvonalak mentén lévő egyes épületek teljes földszinti sávjának felújítása:
  • Margit körút, Szent István körút, Teréz körút, Erzsébet körút, József körút, Ferenc körút,
  • Károly körút, Múzeum körút, Vámház körút,
  • Bajcsy Zsilinszky út,
  • Andrássy út,
  • Szabad sajtó út, Kossuth Lajos utca, Rákóczi út Kossuth Lajos utcától a Nagykörútig tartó szakasza,
  • Baross utca Kálvin tértől a Nagykörútig tartó szakasza,
  • Üllői út Kálvin tértől a Nagykörútig tartó szakasza,
  • Bartók Béla út Gellért tértől a Móricz Zsigmond körtérig tartó szakasza,
  • amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt, a pályázatonként kiosztható támogatás összegét (20.000.000 Ft) meghaladó az a munka, amelyet Pályázó támogatással kíván megvalósítani, úgy előnyt jelent a felújítási munka több évre tervezett ütemezése jelen pályázati elbírálásnál és a jövőben a Támogató által kiírt pályázatoknál egyaránt,
  • társasházak, lakásszövetkezetek esetében olyan felújítási, jókarbantartási és állagmegóvási munka, amely olyan leromlott állapotban lévő épületszerkezeti elem felújítását célozza, amely jelen állapotában veszélyezteti az épület rendeltetésszerű használatát vagy az épület építészeti értékének megőrzését,
  • szabályellenesen elhelyezett kültéri klímaegységek, parabolaantennák, egyéb az eredeti állapottól eltérő épületgépészeti berendezések és reklámhordozók eltávolítása,
  • a nyílászárók átalakítása egységes megjelenésűvé az eredeti állapotnak megfelelő megjelenéssel,
  • magántulajdonban lévő épület felújításához kért támogatás,
  • a megpályázott munka költségeiből minél nagyobb arányú önrész vállalása.

Pályázatok elbírálása

A beérkezett pályázatokat a Fővárosi Közgyűlés bírálja el, várhatóan 2018. február végéig. A pályázat eredményéről a döntést követően, 40 munkanapon belül minden Pályázó értesítést kap.

Információ

A pályázati felhívással kapcsolatban, a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya konzultációs lehetőséget biztosít telefonon, emailen vagy előzetesen egyeztetett időpontban személyesen.

Minden további információ – a pályázati kiírás és a letölthető dokumentumok –, valamint hivatalos elérhetőség megtalálható ezen a linken.